Bevalling

Bevalling

Vanaf 37 weken tot aan 42 weken vinden de meeste bevallingen plaats. In deze periode mag je onder onze leiding thuis of in het ziekenhuis (in het Deventer Ziekenhuis of Isala in Zwolle) bevallen. In de zwangerschap ga je langzaam toe leven naar dit moment. Ook zullen er ook verschillende momenten zijn dat wij hier aandacht aan besteden. Wij vinden het erg belangrijk dat jullie je verdiepen in wat je te wachten staat. Als je voorbereid bent kun je je beter ontspannen. Daarnaast kun je zelf ook reageren en anticiperen op wat er gebeurt.

Wij zijn er om je te coachen en te begeleiden, maar vinden het belangrijk dat de controle bij de vrouw en haar partner ligt. Dat jullie bepalen hoe de bevalling verloopt, als dit medisch verantwoord is.

Hier kun je meer lezen over de voorbereidingen die je in de zwangerschap moet treffen, welke fases de bevalling kent, wanneer je moet bellen etc.