Privacyverklaring

’t Hart Verloskunde gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. ’t Hart Verloskunde deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. ’t Hart Verloskunde bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. ’t Hart Verloskunde houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. ’t Hart Verloskunde vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. ’t Hart Verloskunde informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. ’t Hart Verloskunde informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. ’t Hart Verloskunde informeert patiënten indien ’t Hart Verloskunde bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.