Vergoedingen

Vergoedingen

Op deze pagina geven we een duidelijk overzicht van welke kosten rondom verloskundige zorgverlening binnen het basispakket van je zorgverzekering vallen en welke eventueel niet.

Voor 2024 hebben wij een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het kan zijn dat we direct met de zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten, maar het kan ook zijn dat we via de Verloskunde Zorggroep Zwolle een contract hebben afgesloten. Hierover kun je meer lezen op deze pagina.

Hieronder een overzicht van de zorg die wij bieden:

De kosten voor een afspraak op het kinderwensspreekuur (ook wel preonceptioneel advies genoemd) bedragen in 2024 € 77,85- euro (korter dan 20 min € 35,91-). Het is verstandig om altijd voorafgaand aan het maken van een afspraak voor het kinderwensspreekuur contact op te nemen met je zorgverzekeraar om uit te zoeken of zij deze zorg vergoeden. de meeste zorgverzekeraars vergoeden deze afspraken.

De kosten voor de verloskundige begeleiding van de zwangerschap zelf worden geheel vergoed binnen het basispakket. Medisch noodzakelijke echo’s worden beperkt vergoed binnen het basispakket. Hierover kun je meer lezen op deze website. Niet medische echo’s worden door geen enkele verzekeraar vergoed en ook niet door ons binnen onze praktijk geleverd.

De onkosten voor het gebruik maken van een ambulance bij spoed en algemeen laboratoriumonderzoek zoals bloedonderzoek in de zwangerschap worden altijd eerst afgetrokken van je eigen risico binnen het basispakket. Kosten boven het eigen risico worden geheel vergoed binnen het basispakket.

 

Niet verschijnen op je afspraak

Het kan voorkomen dat je niet op je controle op de praktijk kan komen. Wij stellen het erg op prijs wanneer je minimaal één dag voor je afspraak in de ochtend met de assistente belt om je afspraak te verzetten. Op deze manier kunnen wij ons spreekuur zo efficiënt mogelijk inrichten. Indien een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren wordt verzet of afgezegd zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen van € 15,00 voor het missen van de afspraak. Deze kosten worden niet vergoed.

Verloskundige begeleiding door ons tijdens de bevalling thuis of in het ziekenhuis wordt altijd binnen het basispakket vergoed. Het kan zijn dat bij een poliklinische bevalling (op eigen verzoek in het ziekenhuis bevallen) een gedeelte van de huur van de verloskamer voor eigen rekening is en dus niet vergoed wordt binnen de basis- of aanvullende verzekering. Ook hierover kun je meer lezen op deze website.

Als verloskundigen zijn wij de eerste 6 weken na de bevalling verantwoordelijk voor de kraamvrouw en de baby. De kraamverzorgsters zullen bij jullie de eerste 8 dagen na de bevalling de controles uitvoeren en helpen bij de verzorging van de baby. Wij zullen regelmatig langskomen om te zien hoe het met jullie gaat en jullie begeleiden, adviseren, onderzoeken en ondersteunen. De zorg die wij na de bevalling leveren heet postnatale zorg en wordt door iedere verzekeraar geheel vergoed in het basispakket. Ook hierover kun je meer lezen op deze website.

 

Korte tongriem

Het kan zijn dat wij of de kraamverzorgster na de bevalling bij jullie baby een te korte tongriem ontdekken. Op deze website kun je meer lezen over wat een te korte tongriem inhoudt. Alle verloskundigen binnen Verloskundigen Praktijk Kampen zijn opgeleid om oppervlakkige korte tongriempjes te klieven. Dit kunnen wij doen tot 6 weken na de bevalling. Bij verborgen korte tongriempjes of korte lipbandjes zullen wij jullie verwijzen naar een andere specialist. De kosten voor het klieven van de tongriem zijn € 50,00. Deze kosten worden echter maar zelden door de verzekeraar vergoed en zijn daardoor voor jullie eigen rekening.

Wij leveren als praktijk ook anticonceptiezorg. Anticonceptiezorg valt bij de meeste zorgverzekeraars in het basispakket. Het is verstandig om altijd voorafgaand aan het maken van een afspraak voor het anticonceptiespreekuur contact op te nemen met je zorgverzekeraar om uit te zoeken wat zij wel en niet vergoeden binnen jouw pakket. Het kan namelijk zijn dat je alsnog een factuur van de praktijk krijgt voor de gemaakte kosten indien deze niet of niet volledig worden vergoed door je zorgverzekeraar. Hieronder is te lezen wat de maximale kosten zijn voor de anticonceptiezorg:

 

 • Het anticonceptieconsult bij ons op de praktijk  | ( Gratis)
 • Plaatsen van een spiraal |  € 77,85
 • Eventuele nacontrole na plaatsen van een spiraal middels echo (dit wordt niet vergoedt
  vanuit de zorgverzekeraar en dien je dus zelf te betalen| € 46,58
 • Het verwijderen van een spiraal  |  € 77,85
 • Binnen 5 maanden verwijderen / opnieuw plaatsen valt niet onder de vergoeding
 • Koperspiraal T-safe |  € 79,95
 • Koperspiraal Multi-safe |  € 59,95
 • Mirena |  € 149,65
 • Kyleena |  € 149,65
 • Implanon |  € 129,60