Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek en registratie

Dankzij onderzoeken wordt de verloskundige zorg beter

Om de verloskundige zorg te blijven onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek en registratie erg belangrijk. Wij doen daarom regelmatig mee aan lopende onderzoeken en registreren de door ons geleverde zorg. Je kunt door ons gevraagd worden naar deelname aan één van de onderzoeken. Ook wordt je bij de intake om toestemming gevraagd voor het registreren van zorggegevens.

Op dit moment doen wij mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

Dit is een onderzoek van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Ze onderzoeken wat voor invloed leefomstandigheden hebben op de gezondheid van de zwangere vrouw en haar kind. Van sommige leefomstandigheden is dit bekend, maar van vele niet. Het is belangrijk om hier meer over te weten, zodat zwangere vrouwen nog beter begeleid kunnen worden en goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Dit betekent dan vaak een betere gezondheid voor moeder en kind.

De studie bevat een vijftal vragenlijsten die je digitaal of op papier kunt krijgen.

  1. Algemene gezondheid, start direct na aanmelding.
  2. Woon- werkomgeving, Week 17.
  3. Zorg en welzijn, Week 34.
  4. Bevalling en gezondheid kind, 2 maanden na uitgerekende datum.
  5. Gezondheid moeder en kind, 6 maanden na uitgerekende datum.

Dit is een onderzoek naar het gebruik van aspirine bij zwangere vrouwen die in een vorige zwangerschap een vroeggeboorte hebben gehad.

Wanneer je in een vorige zwangerschap te vroeg (voor 37 weken) bent bevallen zul je meer informatie over dit onderzoek ontvangen en wordt gevraagd of je mee wilt doen aan het onderzoek.

Dit is een onderzoek naar de manier van hechten bij een keizersnede. Wanneer je een (geplande) keizersnede krijgt zal je gevraagd worden of je mee wilt doen aan het onderzoek en ontvang je meer informatie hierover.

De HIP studie is een landelijke studie naar antistoffen in het bloed.

HIP staat voor HPA-screening IPregnancy (in het Nederlands: HPA-screening in de zwangerschap). De studie heeft het als doel om de kennis en zorg rondom antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschap te verbeteren.
Iedereen die Rhesus D of Rhesus c negatief is kan deelnemen aan de studie. Wij zullen je hierover informeren voordat je bij 27 weken bloed gaat prikken.

Wil je meer weten over de studie? Kijk dan op deze website.

Tijdens het intake gesprek krijg je van ons een toestemmingsformulier mee, hierop kun je aan geven of je wel of geen toestemming geeft aan een deelname aan het landelijk verloskundig registratiesysteem.

Aan de onderstaande registratiesystemen leveren wij zwangerschapsgegevens aan. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Zo kunnen wij ons als praktijk ook toetsen. Wat gaat er goed en wat zijn verbeterpunten?

Peridos
Praeventis
Perined
VeCaS